Toán Lớp 8: Giá trị của biểu thúc 31 mũ 2 + 60.29+29 mũ 2 – 50

Question

Toán Lớp 8: Giá trị của biểu thúc 31 mũ 2 + 60.29+29 mũ 2 – 50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-06-15T21:40:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $3492.$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $31^2 + 60.29+29^2 – 50\\ =31^2 + 62.29+29^2 – 50-2.29\\ =31^2 + 3.31.29+29^2 – 50-2.29\\ =(31+29)^2-108\\ =60^2-108\\ =3600-108\\ =3492.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )