Toán Lớp 8: $\frac{2x+1}{x-2y}$ + $\frac{5y+2}{2y-x}$ + $\frac{y+1}{x-2y}$ thực hiện phép cộng phân thức giúp mình với

Question

Toán Lớp 8: $\frac{2x+1}{x-2y}$ + $\frac{5y+2}{2y-x}$ + $\frac{y+1}{x-2y}$
thực hiện phép cộng phân thức giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 4 tháng 2022-06-16T20:21:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo
   

  toan-lop-8-frac-2-1-2y-frac-5y-2-2y-frac-y-1-2y-thuc-hien-phep-cong-phan-thuc-giup-minh-voi

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x+1)/(x-2y) + (5y+2)/(2y-x) + (y+1)/(x-2y)
  =(2x+1)/(x-2y) + (5y+2)/(-(x-2y)) + (y+1)/(x-2y)
  =(2x+1)/(x-2y) – (5y+2)/(x-2y) + (y+1)/(x-2y)
  =(2x+1-(5y+2)+y+1)/(x-2y)
  =(2x+1-5y-2+y+1)/(x-2y)
  =(2x+0-4y)/(x-2y)
  =(2(x-2y))/(x-2y)
  =2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )