Toán Lớp 8: $(\frac{1}{1-x}-1): (x-\frac{1-2x}{1-x}-1)$

Question

Toán Lớp 8: $(\frac{1}{1-x}-1): (x-\frac{1-2x}{1-x}-1)$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-02-17T10:39:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (1/(1-x)-1):(x-(1-2x)/(1-x)-1)

  =(1/(1-x)-(1-x)/(1-x)):[(x-1)+(1-2x)/(x-1)]

  =(1/(1-x)+(x-1)/(1-x)):[(x-1)^2/(x-1)+(1-2x)/(x-1)]

  =(1+x-1)/(1-x):(x^2-2x+1+1-2x)/(x-1)

  =(x)/(1-x):(x^2-4x+2)/(x-1)

  =(-x)/(x-1).(x-1)/(x^2-4x+2)

  =(-x)/(x^2-4x+2)

 2. ( 1/(1-x) – 1):(x – (1-2x)/(1-x) – 1)

  <=> ( (1 – 1 + x)/(1-x) ):( [x.(1-x) – 1 + 2x – 1.(1-x)]/(1-x) )

  <=> x/(1-x) : (x – x^2 – 1 + 2x – 1 + x)/(1-x)

  <=> x/(1-x) : (-x^2 + 4x – 2)/(1-x)

  <=> x/(1-x) . (1-x)/(-x^2 + 4x – 2)

  <=> x/(-x^2 + 4x – 2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )