Toán Lớp 8: xét phương trình x+1=1+x. ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói : Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết

Question

Toán Lớp 8: xét phương trình x+1=1+x. ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói : Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó
Mn giúp mik vs, làm nhanh giùm mik nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-03-01T21:46:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x+1=1+x

  <=> x-x=1-1

  <=>0=0(luôn đúng )

  vì phương trình luôn đúng nên với mọi x thì phương trình đều đúng

  => x ∈ R ( R là tập hợp số thực )

 2. Giải đáp:

  $\text{ Xét phương trình x+1=1+x ta thấy ta cs cs thể thay bất kì số như số tự nhiên,số nguyên,số hữu tỉ,…. }$

  $\text{-Vì phương trình tập hợp  đúng với mọi x nên tập hợp nghiệm S= R}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )