Toán Lớp 8: + Em hãy nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học?

Question

Toán Lớp 8: + Em hãy nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 21 phút 2022-06-18T03:58:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Có các phương pháp đa thức thành nhân tử:
  C^{1} : Đặt nhân tử chung.
  -> Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.
  VD:  2x^2 – 4x = 2x^x.x – 2x.2 = 2x (x-2).
  C^{2}: Dùng hằng đẳng thức.
  VD:  1- 8x^{3} = 1^3 – (2x)^3 = (1-2x)(1+2x+4x^2).
   C^{3}:  Nhóm hạng tử.
  VD: Trang 21 SGK.
  C^{4}: Phối hợp nhiều phương pháp.

 2. -Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:
  1.Đặt nhân tử chung
  2.Nhóm các hạng tử
  3.Dùng hằng đẳng thức
  4.Thêm bớt nhân tử
  5.Tách 1 hạng tử thành 2 hay nhiều hạng tử
  6.Đổi biến
  7.Dùng nghiệm đa thức và phép chia đa thức,lược đồ Hóc-le
  8.Hệ số bất dịnh
  9.Đổi biến
  10.Phối kết hợp nhiều phương pháp
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )