Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok PTDTTNT 3x(x-2)+5(2-x)

Question

Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok
PTDTTNT
3x(x-2)+5(2-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-16T01:09:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3x(x-2)+5(2-x)
  =3x(x-2)-5(x-2)
  =(x-2)(3x-5)
  * Đổi dấu
  * Đặt nhân tử chung 
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x(x – 2) + 5(2 – x)
  = 3x(x – 2) – 5(x – 2)
  = (3x – 5)(x – 2)
      + Đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung
      + Đặt nhân tử chung

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )