Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok PTDTTNT x^2-5y-xy+5x

Question

Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok
PTDTTNT
x^2-5y-xy+5x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 6 tháng 2022-06-16T00:36:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^2 – 5y -xy + 5x
  = (x^2 – xy) + (5x-5y)
  = x(x-y) + 5(x-y)
  =(x-y)(x+5)
  \text{@Lấm}

 2. x^2-5y-xy+5x
  =(x^2-xy)+(5y-5x) \text{( nhóm hạng tử )}
  =x(x-y)+5(x-y)      \text{( lấy nhân tử chung x và 5 )}
  =(x-y)(x+5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )