Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok PTDTTNT x^2+2x+1-9y^2

Question

Toán Lớp 8: đừng làm thiếu bước giúp mình, làm đủ bước và đúng là ok
PTDTTNT
x^2+2x+1-9y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tuần 2022-06-16T00:53:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 + 2x + 1 – 9y^2
  = (x^2 + 2x + 1^2) – (3y)^2
  = (x + 1)^2 – (3y)^2
  = (x + 1 – 3y)(x + 1 + 3y)
  – HĐT (a + b)^2 = a^2 + 2a + b^2
  – HĐT a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)

 2. x^2+2x+1-9y^2
  =(x^2+2x+1)-9y^2
  =(x+1)^2-(3y)^2
  =(x+1-3y)(x+1+3y)
  * Nhóm hạng tử
  * (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  * a^2-b^2=(a-b)(a+b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )