Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng tìm x biết x(x-2)-x^2+5x=6

Question

Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng
tìm x biết x(x-2)-x^2+5x=6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-15T19:42:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x(x-2)-x^2+5x=6
  ⇔ x^2 – 2x – x^2 + 5x = 6
  ⇔ -2x + 5x = 6
  ⇔ 3x = 6
  ⇔ x = 2
  Vậy x = 2

 2. Giải đáp:
   x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x (x-2) – x^2 + 5x = 6
  => x . x – x . 2 – x^2 + 5x = 6
  => x^2 – 2x – x^2 + 5x = 6
  => (x^2-  x^2) + (5x – 2x) = 6
  => 3x = 6
  => x = 6:3
  =>x=2
  Vậy x=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )