Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng tìm x biết (x-3)^2-x^2+9=0

Question

Toán Lớp 8: đừng làm tắt , nếu muốn làm tắt chỗ nào thì nói rõ bước làm tắt hộ e , làm chậm cũng đc miễn đúng
tìm x biết
(x-3)^2-x^2+9=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tuần 2022-06-15T18:49:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải:
  (x-3)^(2)-x^(2)+9=0
  ⇔(x-3)^(2)-(x^(2)-9)=0
  ⇔(x-3)^(2)-(x^(2)-3^2)=0
  ⇔(x-3)^(2)-(x-3)(x+3)=0
  ⇔(x-3)[(x-3)-(x+3)]=0
  ⇔(x-3)(x-3-x-3)=0
  ⇔(x-3).(-6)=0
  ⇔x-3=0
  ⇔x=3
  Vậy x=3

 2. (x-3)^2-x^2+9=0
  <=>x^2-2.3.x+3^2-x^2+9=0
  <=>x^2-6x+9-x^2+9=0
  <=>(x^2-x^2)-6x+(9+9)=0
  <=>-6x+18=0
  <=>-6x=-18
  <=>6x=18
  <=>x=3
  vậy S={3} 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )