Toán Lớp 8: dựa vào hằng đẳng thức để tính nhanh giúp mình với mình k làm dc a)205^5 – 95^2

Question

Toán Lớp 8: dựa vào hằng đẳng thức để tính nhanh giúp mình với mình k làm dc
a)205^5 – 95^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tháng 2022-12-22T03:01:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\text{Giải đáp:}$
    $\text{Sử dụng hằng đẳng thức:$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$}$
    $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
    $a)205^2-95^2\\=(205-95)(205+95)\\=110.300\\=330.100\\=33000$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )