Toán Lớp 8: Điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức x + 3 / x^2 -1 – 1 / x^2 +2 xác định là A. Mọi x B. x ≠ 1 C. x ≠ – 1 D. x ≠ 1 ; x

Question

Toán Lớp 8: Điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức x + 3 / x^2 -1 – 1 / x^2 +2 xác định là
A. Mọi x B. x ≠ 1 C. x ≠ – 1 D. x ≠ 1 ; x ≠ – 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tháng 2022-02-17T11:14:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  (x+3)/(x^2 -1) – 1/(x^2 +2)

  Để biểu thức xác định thì:

  {(x^2 -1 ≠ 0),(x^2 +2 ≠ 0 ( lđúng x^2 > 2 AA x)):}$\\$ <=> {(x -1 ≠ 0),(x + 1 ≠ 0):}$\\$ <=>{(x≠ 1),(x≠ -1):}$\\$ Vậy ĐKXĐ: x ≠ ±1

  => bbD

 2. Giải đáp:

  (x + 3)/(x^2 – 1) – 1/(x^2 + 2)

  ĐKXĐ: {(x^2 – 1 \ne 0),(x^2 + 2 \ne 0 \text{(luôn đúng)}):}↔ (x – 1).(x + 1) \ne 0 ↔ {(x \ne 1),(x \ne -1):}

  -> Chọn D

  $#dairana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )