Toán Lớp 8: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống : – 7x2yz3 – -… = – 11x2yz3 . Đó là đơn thức : A. – 4x2yz3 B. – 18 x2yz3 C. 4x2yz3 D.

Question

Toán Lớp 8: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống : – 7x2yz3 – ……. = – 11x2yz3 . Đó là đơn thức :
A.
– 4x2yz3
B.
– 18 x2yz3
C.
4x2yz3
D.
18x2yz3
2
Tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. DE cắt AB tại F. Chọn đáp án đúng:
A.
Điểm D là trực tâm
B.
Điểm D là trọng tâm
C.
Điểm D cách đều 3 cạnh
D.
Điểm D cách đều 3 đỉnh
3
Đa thức x2 – 3x có nghiệm là :
A.
2và 1
B.
và 3
C.
-3 và 0
D.
3 và 0
4
Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
A.
B.
C.
D.
5
Độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là:
A.
14cm
B.
7cm
C.
5cm
D.
6cm
6
Cách sắp xếp của đa thức nào sau đây là đúng (theo luỹ thừa giảm dần của biến x):
A.
1 – 4×5 – 3×4 + 5×3 – x2 + 2x
B.
4×5 – 3×4 + 5×3 – x2 + 2x + 1
C.
1 + 2x – x2 + 5×3 – 3×4 + 4×5
D.
5×3 + 4×5 – 3×4 + 2×2 – x2 + 1
7
Bậc của đơn thức (- 2×3) 3x4y là :
A.
3
B.
8
C.
5
D.
7
8
Cho có Vẽ tại H. Phát biểu nào sau đây là sai:

A.
DAHB = DAHC
B.
BC = 7cm
C.
D.
H là trung điểm của BC
9
Đa thức có bậc sau khi thu gọn là:
A.
3
B.
4
C.
1
D.
0
10
Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2×2 + x – 1 và Q(x) = x3 – x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là:
A.
0
B.
Vô nghiệm
C.
-1
D.
1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-12-19T11:41:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Ảnh nhé 
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-8-dien-don-thuc-thich-hop-vao-cho-trong-72yz3-112yz3-do-la-don-thuc-a-42yz3-b-18-2yz3-c

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )