Toán Lớp 8: đẳng thức nào sau đây đúng a (-a-b)^2=(a+b)^2 b (-a-b)^2=-(a+b)^2 c (-a-b)^2=(b-a)^2 d (-a-b)^2=(-b+a)^2

Question

Toán Lớp 8: đẳng thức nào sau đây đúng
a (-a-b)^2=(a+b)^2
b (-a-b)^2=-(a+b)^2
c (-a-b)^2=(b-a)^2
d (-a-b)^2=(-b+a)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 7 ngày 2022-04-14T13:20:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (-a-b)^2
  =(-a)^2+2.(-a)(-b)+(-b)^2
  =a^2+2ab+b^2
  =(a+b)^2
  ->A
  $\bullet\quad$Áp dụng HĐT số 1:(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $(-a-b)^2$
  $= (-a)^2-2.(-a).b + (-b)^2$
  $= a^2+2ab +b^2$
  $= (a+b)^2$
  $\to A$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )