Toán Lớp 8: Đa thức `ab+bc+4(a+c)` được viết thành tích của hai đa thức

Question

Toán Lớp 8: Đa thức `ab+bc+4(a+c)` được viết thành tích của hai đa thức, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tuần 2022-06-15T02:45:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ab + bc + 4(a + c)
  = b(a + c) + 4(a + c)
  = (a + c)(b + 4)
   

 2. ab+bc+4(a+c)=b(a+c)+4(a+c)
                         =(a+c)(b+4)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )