Toán Lớp 8: Đa thức x^2y^3 + 2x^3y^2 – x^2y^2 chia hết cho đơn thức x^ny^n khi số tự nhiên n thoả mãn: A.n < 2 B.n < hoặc bằng 2 C.n > hoặc bằng 3

Question

Toán Lớp 8: Đa thức x^2y^3 + 2x^3y^2 – x^2y^2 chia hết cho đơn thức x^ny^n khi số tự nhiên n thoả mãn:
A.n < 2 B.n < hoặc bằng 2 C.n > hoặc bằng 3
D.n >3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 6 tháng 2022-06-20T16:56:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Để (x^2y^3+2x^3y^2-x^2y^2)vdots(x^ny^n)
    Thì n<=2 để số mũ của biến số chia nhỏ hơn số mũ của biến số bị chia.
    Chọn B.x<=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )