Toán Lớp 8: Cô Lan gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất là 6,5% . Hỏi sau 1 năm cô Lan rút cả lãi lẫn vốn được bao nhi

Question

Toán Lớp 8: Cô Lan gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất là 6,5% . Hỏi sau 1 năm cô Lan rút cả lãi lẫn vốn được bao nhiêu tiền?
giúp mình vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 ngày 2022-05-01T07:57:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 226 trịu nha bn 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: ta lấy 6,5% của 200 trịu = 13 trịu 
  vì là 6,5% của 6 tháng mà 1 năm 12 tháng nên ta phải nhân 2 =26 trịu 
  lời = 26 trịu+ số vốn 200 + 26 = 226 trịu
   

 2. Sau một năm ,số tiền của cô Lan tương ứng số phần trăm là:
  100 + (6,5×2) =113%
  Tiền vốn sau 1 năm cô Lan rút cả lãi lẫn vốn của cô Lan là:
  200 000 000 113/100 =226 000 000 (đồng)
  Đáp số : 226 000 000 đồng 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )