Toán Lớp 8: có bao nhiêu số nguyên n để 4 $x^{4}$ $y^{n}$ chia hết đơn thức $x^{n}$ $y^{2}$ A. 0 B.2 C.1 D.3

Question

Toán Lớp 8: có bao nhiêu số nguyên n để 4 $x^{4}$ $y^{n}$ chia hết đơn thức $x^{n}$ $y^{2}$
A. 0 B.2 C.1 D.3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-04-13T13:36:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  D. 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  để 4$x^{4}$$y^{n}$  chia hết đơn thức $x^{n}$$y^{2}$ 
  -> $x^{4}$> $x^{n}$
  và $y^{n}$>$y^{2}$ 
  hay 4≥n và n≥2
  -> 4≥n≥2
  -> n ∈ {2; 3; 4}
  Vậy có 3 số nguyên n để 4$x^{4}$$y^{n}$  chia hết đơn thức $x^{n}$$y^{2}$ 
  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )