Toán Lớp 8: Có ai có sách Toán 8 tập 1 ko, chụp cho mình phần bài tập ở Toán Hình bài 3 nha HÌNH THANG CÂN

Question

Toán Lớp 8: Có ai có sách Toán 8 tập 1 ko, chụp cho mình phần bài tập ở Toán Hình bài 3 nha HÌNH THANG CÂN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tháng 2022-12-21T00:23:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 11: Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).
  Bài 12:  Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.
  Bài 13:Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.
  Bài 14: Đố: Trong các tứ giác ABCD, EFGH trên giấy kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?
  Bài 15:Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D, E sao cho AD = AE
  Bài 16:  Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.
  Bài 17:Hình thang ABCD (AB // CD) có $\widehat{ACD}=\widehat{BDC}$.Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân
  Bài 18: Chứng minh định lý: “Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân” qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại tại E. Chứng minh rằng:
  a) ΔBDE là tam giác cân.
  b) ΔACD = ΔBDC
  c) Hình thang ABCD là hình thang cân.
  Bài 19:Đố: Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm điểm thứ tư M giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba diểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

  toan-lop-8-co-ai-co-sach-toan-8-tap-1-ko-chup-cho-minh-phan-bai-tap-o-toan-hinh-bai-3-nha-hinh-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )