Toán Lớp 8: chương 2 hình nha Bài 2. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 16cm, O là giao điểm của AC và BD. Gọi M,N,P,Q là trung điểm của OA,OB,OC,OD.

Question

Toán Lớp 8: chương 2 hình nha
Bài 2. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 16cm, O là giao điểm của AC và BD. Gọi M,N,P,Q là trung điểm của OA,OB,OC,OD.
a) Tứ giác MNPQ là hình gì ?
b) Tính diện tích phần hình vuông ABCD nằm ngoài tứ giác MNPQ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tuần 2022-06-08T01:20:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     Dhjepw
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )