Toán Lớp 8: chứng minh rằng số xy + 4 là số chính phương với x = 11…15 ( n chữ số 1 ) ; y = 11…19 ( n chữ số 1 )

Question

Toán Lớp 8: chứng minh rằng số xy + 4 là số chính phương với x = 11…15 ( n chữ số 1 ) ; y = 11…19 ( n chữ số 1 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-12-19T06:34:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đặt a=11…11(n+1 chữ số 1)
    x=a+4;y=a+8
    xy+4=(a+4)(a+8)+4
            =a^2+12a+32+4
             =(a+6)^2 là 1 số chính phương

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )