Toán Lớp 8: Chứng minh rằng phân thức `(3n + 1)/(5x + 2)` tối giản với mọi số nguyên `n` Giải thích chi tiết ak

Question

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng phân thức `(3n + 1)/(5x + 2)` tối giản với mọi số nguyên `n`
Giải thích chi tiết ak, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-20T04:19:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi ƯCLN_((3n+1;5n+2)) =d(din N^**)
  =>{(3n+1\vdots d),(5n+2\vdots d):}
  =>{(5(3n+1)\vdots d),(3(5n+2)\vdots d):}
  =>{(15n+5\vdots d),(15n+6\vdots d):}
  =>1\vdots d
  Mà d in N^{**}=>d=1
  =>ƯCLN_((3n+1;5n+2)) =1
  =>(3n+1)/(5n+2) tối giản với AAn in Z

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )