Toán Lớp 8: Chứng minh rằng nếu a + b + c = 0 thì a^3 + b^3 + c^3 – 3abc = 0

Question

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng nếu a + b + c = 0 thì a^3 + b^3 + c^3 – 3abc = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-02-17T11:46:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a+b+c=0
  -> a+b=-c
  <=> (a+b)^3=(-c)^3
  <=> a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=-c^3
  <=> a^3+b^3+3ab(a+b)=-c^3
  <=> a^3+b^3+c^3+3ab(a+b)=0
  <=> a^3+b^3+c^3+3ab.(-c)=0
  <=> a^3+b^3+c^3-3abc=0
  Vậy ta có điều phải chứng minh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )