Toán Lớp 8: Chứng mình nó (2n+3)^2-(2n-1)^2 chia hết cho 8

Question

Toán Lớp 8: Chứng mình nó (2n+3)^2-(2n-1)^2 chia hết cho 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-11-23T21:34:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2n+3)^2-(2n-1)^2
  =[(2n+3)-(2n-1)][(2n+3)+(2n-1)]
  =(2n+3-2n+1)(2n+3+2n-1)
  =4(4n+2)
  =16n+8=8(2n+1)vdots8 (đpcm)
  Vậy (2n+3)^2-(2n-1)^2vdots8.
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2n+3)^{2}-(2n-1)^{2}
  =(2n+3+2n-1)(2n+3-2n+1)
  =(4n+2).4
  =8(2n+1)\vdots 8
  Vậy (2n+3)^{2}-(2n-1)^{2}\vdots 8 ( Với n nguyên )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )