Toán Lớp 8: Chưng minh luôn âm với mọi x 1. -x^2+x-1 2. -x^2+3x-3

Question

Toán Lớp 8: Chưng minh luôn âm với mọi x
1. -x^2+x-1
2. -x^2+3x-3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 6 tháng 2022-06-20T04:41:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -x^2+x-1
  =-x^2+x-1/4+1/4-1
  =-(x^2-x+1/4)+1/4-1
  =-(x-1/2)^2-3/4≤-3/4<0∀x (đpcm)
  ________________________________________________
  -x^2+3x-3
  =-x^2+3x-9/4+9/4-3
  =-(x^2-3x+9/4)+9/4-3
  =-(x-3/2)^2-3/4≤-3/4<0∀x (đpcm)

 2. 1.
  -x^2+x-1
  =-(x^2-x+1)
  =-(x^2-2.x.(1)/2+1/4+3/4)
  =-[(x-1/2)^2+3/4]
  Ta có: [(x-1/2)^2+3/4]>0 AA x
  =>-[(x-1/2)^2+3/4]<0 AA x
  Vậy -x^2+x-1 luôn âm với mọi x
  2.
  -x^2+3x-3
  =-(x^2-3x+3)
  =-(x^2-2.x.(3)/2+4/9+3/4)
  =-[(x-3/2)^2+3/4]
  Ta có: [(x-3/2)^2+3/4]>0 AA x
  =>-[(x-3/2)^2+3/4]<0 AA x
  Vậy -x^2+3x-3 luôn âm với mọi x
  Xin hay nhất cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )