Toán Lớp 8: Chứng minh đẳng thức sau: (x+5)(x+1)+(x-2)(x^2+2x+4)-x(x^2+x-2)=8x-3

Question

Toán Lớp 8: Chứng minh đẳng thức sau: (x+5)(x+1)+(x-2)(x^2+2x+4)-x(x^2+x-2)=8x-3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-22T05:54:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 
  VT =(x+5)(x+1)+(x-2)(x^2 +2x+4)-x(x^2 +x-2)
  =x^2 +x+5x+5+x^3 -8 -x^3 -x^2 +2x
  =(x^2 -x^2)+(x^3 -x^3) +(x+2x+5x)-8+5
  =0+0+8x-3
  =8x+3 =VP
  -> đpcm

 2. Ta có $ VT = ( x + 5 ) ( x + 1 ) + ( x – 2 ) ( x^2 + 2x + 4 ) – x( x^2 + x – 2 ) $
                  $= x^2 + 5x + x + 5 + x^3 – 8 -x^3 – x^2 +2x $
                  $= 8x – 3 $
  ⇒ $ VT = VP ( đpcm ) $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )