Toán Lớp 8: chứng minh ( A + B )^2 = A^2 + 2AB + B^2 HELP ai xong trước cho hay nhất

Question

Toán Lớp 8: chứng minh ( A + B )^2 = A^2 + 2AB + B^2
HELP
ai xong trước cho hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tuần 2022-06-11T20:05:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( A + B )^2
  = ( A + B ) ( A + B )
  = $A^{2}$ + AB + AB + $B^{2}$ 
  = $A^{2}$ + 2AB + $B^{2}$

 2. Giải đáp + giải 
   

  toan-lop-8-chung-minh-a-b-2-a-2-2ab-b-2-help-ai-ong-truoc-cho-hay-nhat

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )