Toán Lớp 8: chứng minh 2 số lẻ tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 8

Question

Toán Lớp 8: chứng minh 2 số lẻ tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 28 phút 2022-06-04T14:35:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta đặt 2 số lẻ liên tiếp là a+3;a+5
  Ta có (a+3)+(a+5)
  =a+3+a+5
  =(a+a)+(3+5)
  =2a+8
  Mà 8 chia hết cho 8
  => 2a+8 chia hết cho 8
  => Ta có kết luận: Tổng 2 số lẻ liên tiếp chia hết cho 8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )