Toán Lớp 8: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Cho tứ giác MNPQ. Gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của MN,NP,PQ,QM.tứ giác EFGH là hình thoi

Question

Toán Lớp 8: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Cho tứ giác MNPQ. Gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của MN,NP,PQ,QM.tứ giác EFGH là hình thoi nếu có

A.MN ⊥ PQ
B.MN=PQ
C.MP=NQ
D.MN// PQ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tuần 2022-01-13T08:18:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Cho tứ giác MNPQ. Gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của MN,NP,PQ,QM.tứ giác EFGH là hình thoi nếu có

  A.MN ⊥ PQ

  B.MN=PQ

  C.MP=NQ

  D.MN// PQ

   

 2. Giải đáp: B.MN=PQ nha

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )