Toán Lớp 8: cho x + y + z = 0. CMR x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz

Question

Toán Lớp 8: cho x + y + z = 0. CMR x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 43 phút 2022-06-20T18:07:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có:
  $x^{3}+$ $y^{3}+$ $z^{3}-3xyz=(x+y)^3-3x^2y-3xy^2+z^3-3xyz$ 
  $=(x+y)^{3}+z^3-3xy(x+y+z)$ 
  $=(x+y+z)($ ($x+y)^{2}-z(x+y)+z^2)-3xy(x+y+z)$ 
  $=(x+y+z)$($x^{2}+2xy+y^2-zx-yz-3xy)=0$ vì x+y+z=0
  Vì x³+y³+z³-3xyz=0 nên x³+y³+z³=3xyz

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )