Toán Lớp 8: cho x+y=2 và x ²+y ²=10. Tính giá trị biểu thức của x ³+y ³

Question

Toán Lớp 8: cho x+y=2 và x ²+y ²=10. Tính giá trị biểu thức của x ³+y ³, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-22T09:08:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  x+y=2
  => (x+y)^2=4
  =>x^2+2xy+y^2=4
  =>2xy = 4-10
  => xy=(4-10)/2
  =>xy=-3
  x^3+y^3
  = (x+y)(x^2-xy+y^2)
  = 2 . (10 +3)
  = 2 . 13
  = 26
  Vậy x^3+y^3=26 khix+y=2,x^2+y^2=10

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :
  (x+y)^2 =4
  x^2 +2xy +y^2 =4
  =>10 +2xy =4
  =>2xy = 4-10
  =>2xy = -6
  =>xy = -3
  x^3 +y^3
  =(x+y)(x^2 +xy +y^2)
  =2 . [10 + (-3)]
  =2 . 7
  =14

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )