Toán Lớp 8: Cho x+y=1 Tinh gia tri bieu thuc A=x mu 3 +3xy+y mu 3 + 2020

Question

Toán Lớp 8: Cho x+y=1
Tinh gia tri bieu thuc A=x mu 3 +3xy+y mu 3 + 2020, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 29 phút 2022-06-19T00:40:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $A = x^3+3xy+y^3+2020$
  $A = (x+y)(x^2-xy+y^2)+3xy+2020$
  $A = 1 . x^2-xy+y^2+3xy+2020$
  $A = x^2-2xy+y^2+2020$
  $A = (x+y)^2+2020$
  $A = 1^2 + 2020$
  $A = 2021$
   

 2. $x^{3}+3xy+y^{3}+2020$
  $=(x^{3}+y^{3})+3xy+2020$
  $=(x+y)(x^{2}-xy+y^{2})+3xy+2020$
  Thay $x+y=1$
  $=x^{2}-xy+y^{2}+3xy+2020$
  $=x^{2}+2xy+y^{2}+2020$
  $=(x+y)^{2}+2020$
  Thay $x+y=1$
  $=1+2020$
  $=2021$
  Vậy bằng $2021$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )