Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q là trung điểm các cạnh AB,AC,CD,DB. a. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? b. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD

Question

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q là trung điểm các cạnh AB,AC,CD,DB.
a. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để MNPQ là hình vuông., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 7 tháng 2022-05-25T19:44:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) vẽ đường chéo AC .
  xét ΔABC có :
  AM=MB , BN=NC
  =>MN//AC và MN=1/2AC (1)
  xét ΔADC có:
  AQ=QD , DP=PC
  =>QP//AC và QP=1/2AC (2)
  từ (1) và (2) =>MN=PQ , MN//PQ
  => MNPQ là HBH
  b,vì MNPQ là hình thoi . vậy để MNPQ là hình vuông thì MP=NQ
   
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. A gửi e nha
  toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-goi-m-n-p-q-la-trung-diem-cac-canh-ab-ac-cd-db-a-tu-giac-mnpq-la-hin

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )