Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, CD và BD. a) Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình bình hành. b)

Question

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, CD và BD.
a) Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình bình hành.
b) Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-05-25T17:27:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. bạn tự vẽ hình nha. máy tớ hỏng cam
  a) Gọi E là trung điểm AB, H là trung điểm AD
  Xét tam giác ABD có:
  AE=EB, AH=HD
  =>EH là đường trung bình của tam giác ABD
  =>HE=1/2BD và HE//BD (1)
  Xét tam giác CDB có:
  BF=FC, DG=GC
  =>FG là đường trung bình của tam giác ABD
  =>FG =1/2 BD và FG//BD(2)
  Từ (1) và (2)=>FG=HE, FG//HE
  =>tứ giác HEFG là hình bình hành (đpcm)
  b)Câu này kh biết làm ????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )