Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD, gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của AB, BC,CD,AD. Các đường chéo AC.BD của tứ giác a) hình chữ nhật b) hình thoi

Question

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD, gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của AB, BC,CD,AD. Các đường chéo AC.BD của tứ giác
a) hình chữ nhật
b) hình thoi
c) hình vuông
Giúp e với nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tuần 2022-04-13T23:21:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đây nha bạn.Nhớ đánh giá giúp mk nhé!
  toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-goi-e-f-g-h-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-ad-cac-duong-cheo-ac

 2. a) E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC (gt)
  ⇒EF là đường trung bình của tam giác ABC
  ⇒EF//AC  EF=12AC (1)
  H, G lần lượt là trung điểm của AD và DC (gt)
  ⇒HG là đường trung bình của tam giác ACD
  ⇒HG//AC  HG=12AC (2)
  Từ (1) và (2) suy ra EF // HG và EF=HG
  Do đó tứ giác EFGH là hình bình hành.
  b) Tứ giác EFGH là hình bình hành. EF // AC, EF=12AC
  Ta còn có EH là đường trung bình của tam giác ABD
  ⇒EH//BD  EH=12BD
  * Tứ giác EFGH là hình chữ nhật.
   Hình bình hành EFGH có HEF^=900⇔HE⊥EF⇔EH⊥AC⇔AC⊥BD
  Vậy tứ giác ABCD cần thêm điều kiện hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau thì tứ giác EFGH là hình chữ nhật.
  * Tứ giác EFGH là hình thoi.
   Hình bình hành EFGH có EF=EH⇔AC=BD
  Vậy tứ giác ABCD cần thêm điều kiện hai đường chéo AC và BD bằng nhau thì tứ giác EFGH là hình thoi.
  * Tứ giác EFGH là hình vuông.
   Hình chữ nhật EFGH có 

  toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-goi-e-f-g-h-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-ad-cac-duong-cheo-ac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )