Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại A. phân giác góc A cắt BC tại M. từ M kẻ ME song song AC ( E thuộc AB ), kẻ MF song song với AB ( F thuộc AC

Question

Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại A. phân giác góc A cắt BC tại M. từ M kẻ ME song song AC ( E thuộc AB ), kẻ MF song song với AB ( F thuộc AC ). chứng minh tứ giác AEMF là hình vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 ngày 2022-06-20T14:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   AEMF là hình vuông
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét tứ giác AEMF có:

  $ME//AF$ ($ME//AC$)

  $MF//AE$ ($MF//AB$)

  =>AEMF là hình bình hành

  mà \hat{BAC}=90^{o} ( ΔABC vuông tại A )

  =>AEMF là hình chữ nhật

  Mà AM là phân giác của \hat{EAF} $(gt)$

  =>AEMF là hình vuông

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-phan-giac-goc-a-cat-bc-tai-m-tu-m-ke-me-song-song-ac-e-t

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì ED //// AC (gt)
  => ED //// AF
  Vì DF //// AB (gt)
  => DF //// AE 
  Xét tứ giác AEMF có:
  ED //// AF (cmt)
  DF //// AE (cmt)
  => Tứ giác AEMF là hình bình hành
  mà \hat{EAF} = 90^o (Do Delta ABC vuông tại A)
  => AEMF là hình chữ nhật
  mà AD là tia phân giác tại \hat{A} (gt)
  => AEMF là hình vuông.
  #SunHee

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-phan-giac-goc-a-cat-bc-tai-m-tu-m-ke-me-song-song-ac-e-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )