Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( vuông tại A ). M là trung điểm của BC . Kẻ MD vuông góc AB tại D. ME vuông góc AC tại E. Gọi N,P,K,I lần lượt là tru

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( vuông tại A ).
M là trung điểm của BC .
Kẻ MD vuông góc AB tại D.
ME vuông góc AC tại E.
Gọi N,P,K,I lần lượt là trung điểm của AD,DM,ME,EA .
CMR:a) ADME là hcn
b) NPKI là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 3 tháng 2022-05-01T10:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  xét tứ giác ADME có
  hat(NAE)=hat(AEM)=hat(ANM)(=90^o)
  =>ADME là hình chữ nhật
  b)
  xét ΔADM có
  AN=ND (g t)
  DP=PM (g t)
  =>NP là đường trung bình của ΔADM
  do đó NP=1/2 AM;$NP//AM(1)$
  xét ΔAEM có
  AI=IE (g t)
  MK=KE (g t)
  =>KI là đường trung bình của ΔAEM
  do đó KI=1/2 AM;$KI//AM(2)$
  từ (1);(2) suy ra $NP=KI;NP//KI$
  do đó tứ giác NPKI là hình bình hành
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-m-la-trung-diem-cua-bc-ke-md-vuong-goc-ab-tai-d-me-vuong

 2. Đáp án
  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-m-la-trung-diem-cua-bc-ke-md-vuong-goc-ab-tai-d-me-vuong

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )