Toán Lớp 8: cho tam giac abc vuông tại a. lấy điểm m trên cạnh bc kẻ md vuông ab tại d và me vuông ac tại e. gọi i là điểm đối xứng với d qua a và

Question

Toán Lớp 8: cho tam giac abc vuông tại a. lấy điểm m trên cạnh bc kẻ md vuông ab tại d và me vuông ac tại e. gọi i là điểm đối xứng với d qua a và k đói xứng với e qua m.
a) chứng minh dkei là hình bình hành
b) chứng minh de=am
c) chứng minh ik, de, am đồng quy
d) tìm vị trí của điểm m tren cạnh bc để tứ giác adme là hinh vuông
e) khi m là chan đường cao hạ từ a xuống bc. gọi n là trung điểm cạnh bc. chứng minh an vuông de, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-21T04:39:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải đáp câu a
  a) ta có : tam giác ABC vuông tại A
  => BAC = 90 độ (1)
   có : MD vuông góc AB
  => MDA = 90 độ (2)
  Ta có : ME vuông góc AC
  => MEA = 90 độ (3)
  Từ (1)(2)(3) => DKEI là hình chữ nhật

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )