Toán Lớp 8: cho tam giác abc vuông tại a. Gọi d,e lần lượt là trung điểm của ab, bc a, cho ac=20cm. Tính DE b, chứng minh adec là hình thang vuông

Question

Toán Lớp 8: cho tam giác abc vuông tại a. Gọi d,e lần lượt là trung điểm của ab, bc
a, cho ac=20cm. Tính DE
b, chứng minh adec là hình thang vuông
c, gọi F là điểm đối xứng với D qua e. Cm tứ giác BDCF là hình
d, Cm ADFC là hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 29 phút 2022-04-20T11:11:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  • havertz
  • 14:37
  a) 
  Xét ΔABC có
  + D là trung điểm AB
  + E là trung điểm BC
  => DE là đường trung bình ΔABC
  => DE=AC:2
  => DE=20:2=10cm
  b) 
  Vì DE là đường trung bình ΔABC=> DE//AC
  Lại có A=90
  => ADEC là hình thang vuông
  c) 
   F là điểm đối xứng với D qua E=> E là trung điểm DF
  Xét tứ giác BDCF có
  + E là trung điểm DF
  + E là trung điểm BC
  => BDCF là hình bình hành
  d) 
  Vì DE=AC:2=> 2DE=AC
  Lại có DE=EF=> DF=AC
  Có DF//AC(DE//AC)
  => ADFC là hình bình hành
  Lại có A=90=> ADFC là hình chữ nhật
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goi-d-e-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-a-cho-ac-20cm-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )