Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ A?

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ A?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 39 phút 2022-06-17T09:21:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Xét \triangle ABC vuông tại A:

  AB^2 + AC^2 = BC^2

  -> BC = \sqrt{6^2 + 8^2}

  -> BC = \sqrt{100}

  -> BC = 10 cm

  S_(ABC) = 1/2.AC.AB = 1/2 .8.6 = 24 cm^2

  Gọi AH là đường cao xuất phát từ đỉnh A của \triangle ABC

  -> S_(ABC) = 1/2 . AH . BC = 1/2 . AH . 10 = 5AH

  -> 5AH = 24

  -> AH = 24/5

  -> AH = 4,8 cm

  Vậy độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh A là: 4,8 cm

  $#dairana$

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Kẻ đường cao AH

  Độ dài BC là:

  \sqrt{6^2 +8^2}=10cm

  Ta có:

  S_[ABC]=1/2 AB.AC =1/2 AH.BC =1/2 .6.8=24cm^2

  =>AH=24.2:10=4,8(cm)

  Vậy độ dài đường cao xuất phát từ A là 4,8cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )