Toán Lớp 8: Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, các cạnh góc vuông lần lượt là `6cm;8cm`. Tính độ dài đường trung tuyến `AM`

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, các cạnh góc vuông lần lượt là `6cm;8cm`. Tính độ dài đường trung tuyến `AM`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-03-14T13:45:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác vuông ABC ; ta có :
  AB^2 + AC^2 = BC^2
  <=> BC^2 = 6^2 + 8^2
  <=> BC^2 = $36$ + $64$
  <=> BC^2 = $100$ = 10^2
  => BC = $10$
  Trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng 1/2 cạnh huyền đó :
  => AM = 1/2 BC
  => AM = 1/2 $10$ 
  => AM = $5$
  Vậy độ dài trung tuyến AM = 5cm
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ->Áp dụng định lý Pitago cho tam giác ABC vuông tại A ta có:BC²=AC²+AB²
  Hay BC²=6²+8²BC²=100
  =>Suy ra BC = 10(cm)Do AH là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên AH = BC : 2 = 10: 2 = 5(cm)
  @Trung

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )