Toán Lớp 8: Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, `AB

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, `AB

in progress 0
Thanh Thu 7 ngày 2022-04-14T06:17:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Do I là điểm đối xứng với B qua D(gt)

  =>BD=DI=BI/2

  Do K là điểm đối xứng với H qua D(gt)

  =>KD=DH=KH/2

  Xét tứ giác BKIH có:

  BD=DI=BI/2(cmt)

  KD=DH=KH/2(cmt)

  =>tứ giác BKIH là hình bình hành

  =>BH//KI(t/c hình bình hành)

  Xét tam giác AKH có:

  AD vuông góc với KH(gt)

  KI vuông góc với AH(vì A thuộc BI)

  =>I là trực tâm tam giác AKH 

  =>AK vuông góc với IH(đpcm)

  Vậy…

  Xin ctlhn cho nhóm ạ

  B học tốt nha^^

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-duong-cao-ah-ke-hd-vuong-goc-voi-ab-tai-d-he-vuong

 2. K đối xứng H qua D->D là trung điểm của KH

  I đối xứng B qua D->D là trung điểm của BI

  Tứ giác BKIH có : D là trung điểm của BI,KH

  -> BKIH là hình bình hành

  Gọi U=KI∩AH,V=HI∩AK

  BKIH là hình bình hành -> $KI//BH$ hay $KU//BH$

  Mà $BH\bot AH\to KU\bot AH$

  \triangle AKH có : AD là đường cao, KU là đường cao, I=AD∩KU

  ->I là trực tâm

  ->HV là đường cao ->HV\bot AK -> AK\bot IH

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-duong-cao-ah-ke-hd-vuong-goc-voi-ab-tai-d-he-vuong

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )