Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC,trung tuyến AM.Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F. a,

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC,trung tuyến AM.Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.
a, Tứ giác AEMF là hình gì ?
b, Tam giác ABC cần có điều kiện gì thì tứ giác AEMF là hình chữ nhật ?
c,Nếu tam giác ABC vuông cân ở A thì tứ giác AEMF là hình gì ? Vì sao?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-03-19T21:20:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:xúc xích
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết thích 
  a) Tứ giác  có:
    
   tứ giác AEMF là hình bình hành
  Để hình bình hành là hình chữ nhật thì có thêm 1 góc bằng 
  Suy ra để AEMF là hình chữ nhật thì 
   là tam giác vuông tại A.
   
  b) Tứ giác AEMF có:
    ME∥AF
   tứ giác AEMF là hình bình hành
  Lại có 
  Tứ giác AEMF là hình bình hành có 
  ⇒AEM là hình chữ nhật.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )