Toán Lớp 8: cho tam giác AbC đồng dang vs tam giác DEF biết AB= 3cm, AC =4cm , A = 90 độ , DE = 4,5cm thì EF bằng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 8: cho tam giác AbC đồng dang vs tam giác DEF biết AB= 3cm, AC =4cm , A = 90 độ , DE = 4,5cm thì EF bằng bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 2 tuần 2022-12-19T04:21:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. áp dụng định lí pitago và ΔABC vuông tại A 
  ta có: AB^2+AC^2=BC^2
  =>BC^2=3^2+4^2
  =>BC=sqrt25
  =>BC=5cm
  ta có ΔABC~ΔDEF
  do đó (AB)/(ED)=(BC)/(EF)
  =>EF=>(BC.ED)/(AB)
  =>EF=7,5 cm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tam giác ABC có góc A=900
  =>Tam giácABC vuông tại A
  Áp dụng định lí py-ta-go vào tam giác ABC vuông tại A có
              AB2 + AC2 = BC2
              =>9 + 16    = BC2
              =>BC = 5
  Ta có tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF
  =>AB / DE=BC/ EF
  =>3 / 4,5 = 5 / EF
  =>EF =7,5 cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )