Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính diện tích ABC theoa( vẽ hình và giải chi tiết)

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính diện tích ABC theoa( vẽ hình và giải chi tiết), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 4 tháng 2022-05-01T12:07:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Kẻ AH \bot BC
  Do ΔABC đều =>AH là trung tuyến và AB=BC=AC=a
  Theo định lý Py-ta-go
  AH^{2} + HB^{2} = AB^{2}
  =>AH = \sqrt{AB^{2} – HB^{2}} = \sqrt{a^{2} – frac{a^{2}}{4}} = frac{a\sqrt{3}}{2}
  =>S_{\triangle ABC} = AH.BC = frac{a \sqrt{3}}{2} . a = frac{a^{2} \sqrt{3}}{2}

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-deu-canh-a-tinh-dien-tich-abc-theoa-ve-hinh-va-giai-chi-tiet

 2. Gửi bạn tus ‘-‘

  Do tam giác ABC đều => AH là trung tuyến và AB = AC = BC = a.

  Áp dụng định lý Pi – ta – go ta có:  

  AH^2 = AB^2 – HB^2

  Hay   a^2 – a^2/4 = ( a + \sqrt{a 2/4} )( a – \sqrt{ a 2/4 })

  => AH = ( a\sqrt{3})/2

  #AkiSha2007

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-deu-canh-a-tinh-dien-tich-abc-theoa-ve-hinh-va-giai-chi-tiet

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )