Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Goik I là trung điểm AM,BI cắt AC tại D . CM AD=1/2DC

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Goik I là trung điểm AM,BI cắt AC tại D . CM AD=1/2DC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-11-24T02:08:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Từ M kẻ MK // BD (K thuộc DC)
  Xét ΔDBC có: MK // BD, MB = MC (gt)
  => MK là đường trung bình của ΔDBC
  => CK = DK (1)
  Xét ΔAMK có: MK // ID, IA = IM (gt)
  => ID là đường trung bình của  ΔAMK
  => DA = DK (2)
  Từ (1) và (2) => CK = DA
  Mà CK = $\frac{DC}{2}$ 
  => DA= $\frac{DC}{2}$  (đpcm)
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-trung-tuyen-am-goik-i-la-trung-diem-am-bi-cat-ac-tai-d-cm-ad-1-2d

 2. kẻ text{MK//DC}
  xét ΔDCB có:
  text{MK//BD}
  MB= MC
  text{⇒ MK là đường trung bình ΔDCB}
  ⇒ KM= 1/2DC (1)
  xét ΔIDA và ΔIKM:
  hat{AID}= hat{MIK} (đối đỉnh)
  IA= IM (I là trung điểm AM)
  hat{DAK}= hat{KIM} (text{DC//MK}, 2 góc ở vị trí so le trong)
  ⇒ ΔIDA= ΔIKM (g.c.g)
  ⇒ AD= KM (2)
  từ (1) và (2) ⇒ AD= 1/2DC
   @ɷįᵰƫ ????

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-trung-tuyen-am-goik-i-la-trung-diem-am-bi-cat-ac-tai-d-cm-ad-1-2d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )