Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC, có góc A = 90º, d là đường thẳng qua C và vuông góc với BC; tia phân giác của góc B cắt AC ở D và cắt d ở E. Kẻ CH vu

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC, có góc A = 90º, d là đường thẳng qua C và vuông góc với BC; tia phân giác của góc B cắt AC ở D và cắt d ở E. Kẻ CH vuông góc với DE, H thuộc DE. Chứng minh CH là tia phân giác của góc DCE?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tháng 2022-12-21T09:00:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  CH là tia phân giác của góc DCE(đpcm)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét tam giác ABD và tam giác HCD, ta có:
  ∠BAC=∠CHD
  ∠ABD+∠ADB=90
  ∠DCH+∠HDC=90
  Mà ∠ADB=∠HDC⇒∠ABD=∠DCH (1)
  ⇒Δ ABD=Δ HCD
  ⇒∠ABD=∠DCH
  Xét ΔBCE và Δ HCE, ta có:
  C=H
  ∠DBC+∠BEC=90
  ∠HCE+∠BEC=90
  ⇒Tam giác BCE= tam giác HCE
  ⇒∠DBC=∠HCE (2)
  BD la phân giác của ABC
  ⇒∠ABD=∠DBC (3)
  Từ (1) (2) (3) ⇒ ∠DCH=∠HCE
  ⇒CH là tia phân giác của góc DCE(đpcm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )