Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có Bc =4cm các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi i, k theo thứ tự là trung điểm của GB, GC a) tính độ dà

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có Bc =4cm các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi i, k theo thứ tự là trung điểm của GB, GC
a) tính độ dài ED
b) chứng minh DE //IK
C) chứng minh tứ giác EDKI là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-06-15T01:59:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a: Xét ΔBCA có 
  E là trung điểm của AB
  D là trung điểm của AC
  Do đó: ED là đường trung bình của ΔBCA
  Suy ra: 
  b. Xét ΔABC có 
  E là trung điểm của AB
  D là trung điểm của AC
  Do đó: DE là đường trung bình của ΔABC
  Suy ra: DE//BC và 
  Xét ΔGBC có 
  I là trung điểm của GB
  K là trung điểm của GC
  Do đó: IK là đường trung bình của ΔGBC
  Suy ra: IK//BC và =$\frac{BC}{2}$ (2)
  Từ (1) và (2) suy ra DE//IK và DE=IK
  c, có DE//IK và DE= IK suy ra  EDKI là hình bình hành(Dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

 2. a)Xét ΔBCA có 
  E là trung điểm của AB
  D là trung điểm của AC
  Do đó: ED là đường trung bình của ΔBCA
  Suy ra: 
  b) Ta có: IK là đường trung bình tam giác GBC => IK= 1/2 BC (3) và IK//BC (4)
  Từ (1) và (3) => ED=IK (đpcm)
  Từ (2) và (4) => ED//IK (đpcm) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )