Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có AB=12cm, AC=18cm. Goị H là chân đường vuông góc kẻ từ B đến tia phân giác của góc A.Gọi M là trung điểm của BC. Tí

Question

Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có AB=12cm, AC=18cm. Goị H là chân đường vuông góc kẻ từ B đến tia phân giác của góc A.Gọi M là trung điểm của BC. Tính độ dài của HM
dúp mk với mọi người ơi….????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 17 giờ 2022-09-23T02:05:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #huy
  HM=3cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi BH ∩ AC ={K}
  Xét \triangleABK có:
  AH vừa là đường phân giác
  AH là đường cao.
  =>\triangleABK cân tại A
  => AB = AK
  Ta có H là trung điểm của KB
  Mà: AK + CK = AC
  => 18 = AB + CK
  <=> 12 + CK = 18
  <=> CK = 6cm
  Xét \triangleBCK có:
  M là trung điểm của BC ( g t )
  H là trung điểm của BK (cmt)
  => HM là đường trung bình của \triangleBCK
  => HM = (CK)/2 = 3cm
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-ab-12cm-ac-18cm-goi-h-la-chan-duong-vuong-goc-ke-tu-b-den-tia-pha

 2. #Mon
  \text{ GỌi K là giao điểm của BH}
  \triangleABK \text{ có AH vừa là đường cao vừa là đường phân giác}
  Nên \triangleABK \text{ cân tại A}
  =>AB=AK=12(cm)
  KC=AC-AK=18-12=6(cm)
  \text{ Mặt khác:} 
  \text{ AH cũng là đường trung tuyến}
   \text{ Nên H là trung điểm BK}
  \text{ Mà M là trung điểm BC}
  =>\text{ HM là đường trung bình} \triangleBCK
  =>HM=\frac{KC}{2}=\frac{6}{2}=3(cm)
  \text{ Vậy HM = 3cm}

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-ab-12cm-ac-18cm-goi-h-la-chan-duong-vuong-goc-ke-tu-b-den-tia-pha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )