Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có A = 90 độ , AC = 5cm, BC = 13cm. Gọi I là trung điểm của cạnh AB, D là điểm đối xứng với C qua I. a.Tứ giác ADBC là

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có A = 90 độ , AC = 5cm, BC = 13cm.
Gọi I là trung điểm của cạnh AB, D là điểm đối xứng với C qua I.
a.Tứ giác ADBC là hình gì? Vì sao?
b.Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh: MI AB.
c.Tính diện tích tam giác ABC ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-02-17T20:24:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Xét tứ giác ADBC có:
  IB=IA(g.t)
  IC=IC(D đối xứng C qua I)
  Vì tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
  Vậy tứ giác ADBC là bình bình hành
  b) Xét tam giác ABC có:
  IA=IB(g.t)
  MB=MC(g.t)
  => IM là đường trung bình tam giác ABC
  Do đó $IM//AC$
  Mà AB⊥AC(hatA=90^o)
  Vậy IM⊥AB
  c)
  Áp dụng định lí pytago ΔABC có:
  BC^2=AB^2+AC^2
  ⇒AB=sqrt(BC^2-AC^2)=sqrt(13^2-5^2)=12cm
  S_(ΔABC)=1/2 . AB . AC=1/2 .12.5=30cm^2

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-a-90-do-ac-5cm-bc-13cm-goi-i-la-trung-diem-cua-canh-ab-d-la-diem

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )